Regulamin

1. Przewóz osób uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy bus, w którym
znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.

2.Zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz innych srodków odurzających.

3. W przypadku awanturowania się przewożnik zastrzega sobie
prawo do wysadzenia pasażera.

4. Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, uszkodzenie lub zanieczyszczenie
busa i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości
rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.

5. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający
pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.
6. Przewoźnik nie odpowiada za mienie skradzione bądź zagubione w busie.
7. Mienie pozostawione w busie znalezione przez przewoźnika może być obciążone
kosztami przechowywania przez przewoźnika.